Stresshantering

Presentation av ett effektivt självhjälpsprogram

Stressen på våra arbetsplatser och i samhället har stegrats. Allt fler människor känner sig stressade och utbrända samt upplever negativa reaktioner i samband med påfrestande förändringar. Majoriteten av sysselsatta kvinnor och män anser att arbetstakten har ökat under de senaste fem åren.

I en arbetsmiljö med inslag av kraftig stress och hög arbetsbelastning så ökar rapporterna om sjukskrivingar p g a besvär och värk i muskler, mage, huvud, hjärta m m. Därtill kommer andra symptom som sömnproblem, olust, lätt irritation m fl besvär.

Stressen har emellertid inte enbart ökat för dem som är sysselsatta utan även för dem som är uppsagda och arbetslösa. Människor påverkas av negativ stress oavsett om de har för mycket att göra på arbetet eller inte har något arbete alls. Den ekonomiska otrygghet som många upplever i dagens samhälle skapar frustration och stress. Påfrestningarna skadar både hälsa och relationer om männskor inte söker och får hjälp i tid.

I dagens samhälle får var och en ta ansvar för sitt eget liv mer och mer. Jag hjälper till att kartlägga samt att ta fram en handlingsplan för självhjälp och för att förebygga och motverka stress/utbrändhet.

Vision

Ta en stund och fundera på det här.

Är du nöjd med din hälsa eller vill du må bättre?

Tillhör du arbetslivets toppskikt? Har du ett krävande arbete? Måste du prestera på toppen av din förmåga varje dag? Klarar du det utan att bränna ut dig?

Vill du hitta din inre styrka och känna ett lugn även i pressade situationer?

Vill du bli mer intuitiv och kreativ?

Vill du som är företagsledare få ut mer av din personal? Vill du att de skall må bra, trivas på jobbet och lära sig att bli avspänt effektiva? Vill du att de skall "hålla" fram till pension? Månar du om dina medarbetare?

Har ditt företag tändande visioner? Når du ut till dina medarbetare med dem? Vill du hjälpa dig själv och dina anställda att hantera stress på ett bättre vis? Helt avdragsgillt!

Vill du ha/vara en lugnare och trevligare chef? (Jodå det är fullt möjligt!)

Svarar du ja på dessa frågor är du en människa som jag vill jobba med. Tveka inte att kontakta mig! Det kan visa sig vara det bästa du gjort, både för dig själv och för dem du samarbetar med.

"Att känna andra är intelligens. Att känna sig själv är sann visdom.
Att härska över andra är styrka. Att härska över sig själv är verklig makt"

Lao-Tzu

Dåligt immunförsvar?
Stress hämmar immunförsvaret och gör dig mer mottaglig för olika sjukdomar. Lär dig avslappning och visualisering för att stärka ditt parasympatiska nervsystem och hjälpa ditt immunsystem att bli starkare. Kanske skall du unna dig en avslappande energibalansering/healingbehandling? Det är få behandlingsformer som är så rofyllda och djupt avslappande.

Kronisk smärta?
Det är lätt att komma in i en ond cirkel av spända muskler som ger smärta, som gör att vi spänner oss ännu mer, som gör att vi får ännu mer ont o s v. Healing och avslappning hjälper dig att bryta mönstret av spänning och reparationsarbetet av de skadade muskelfibrerna kan ta sin början.

"Bra timmer växer inte under bekväma förhållanden.
Ju starkare vind ju starkare träd"

J willard Marriott

Varför är det så viktigt att kroppen och själen är i balans?
I vårt stressade samhälle är det många människor som mår väldigt dåligt, men som inte förstår orsaken förrän det är för sent. Vi har fått en ny sjukdom i samhället som kallas för "utbrändhet."

Genom min behandling kan jag hjälpa många människor innan det är för sent. Vi kan hinna "mota Olle i grind" innan sjukdomssymtom bryter ut.

För företaget är detta väl investerade pengar för att hålla sina anställda friska och harmoniska. Människor som mår bra presterar bättre och är mer kreativa än människor som inte mår bra.

Jag beskriver här nedan ett exempel på vad som har hänt en människa innan han kom till insikt om orsaken till att han mådde så dåligt. Här hade min behandling kunnat hjälpa honom tidigare innan kroppen hade reagerat.

Den här mannen hade ett krävande ansvarsfullt arbete med hög arbetsbelastning som krävde mycket övertid.
Det hela började med att han kände sig alltmer kraftlös. Snart kunde han inte sova om nätterna. Han tappade koncentrationen och minnet. För att dölja detta började han skriva påminnelselappar till sig själv. Hjärtat började slå oregelbundet och till slut fick han panikångest. På akuten kom han varken ihåg personnummer eller adress. Han blev sjukskriven en lång tid. Efter sjukskrivningen kom han till insikt om att han måste byta jobb och satsa på sin hälsa.

Fri tolkning från artikel ur Expressen
Om han och företaget hade samarbetat med en stresshanteringsterapeut så hade han säkert varit kvar i företaget och mått mycket bättre. Både han och företaget hade vunnit på denna investering.

Att vårda sin själ är lika viktigt som att vårda sin kropp. Båda måste vara i balans annars kommer troligen sjukdom att bryta ut. Kroppen fungerar som en motor. Får den inte tillräckligt med energi (bränsle) så blir det fel på den eller också så stannar den.

Ge Er själva och Era anställda en bra livskvalité genom mitt förebyggande behandlingspaket. Vad händer vid avslappning och beröring?
Oxytocin frigörs. Det är ett hormon och en signalsubstans i hjärnan. Oxytocin har många pocitiva egenskaper, bl a sänker det blodtrycket, minskar halten av stresshormoner, ökar toleransen för smärta samt har en tillväxtstimulerande effekt.
En avslappnad människa är mer öppen och nyfiken på världen än en människa som är stressad. Vid stress utsöndras adrenalin och kortisol som gör oss beredda för kamp eller flykt. Vi klarar kortvariga stresstoppar ganska bra om vi får möjlighet till vila och återhämtning. I dagens sanmhälle får vi mindre tid över till vila och reflektion. Detta gör att vi utsätter vår kropp för ett högt slitage.
Det är som att köra med ena foten på gaspedalen och den andra på bromsen och att sedan med förvåning konstatera att " bromsarna inte är vad de brukade vara" eftersom de slits så fort.

Tveka inte!
Gör ditt livs kanske viktigaste investering.
Investera i dig själv. Jag tycker du är värd det!
Vad tycker Du?

"Den längsta resan är den resa inåt som människan begynner när hon valt sitt öde"
Dag Hammarskjöld

copyright © 2018 Per-Otto Sylwan. Webmaster: Per-Otto Sylwan